DO yoga with Gina!

MAY 23 2018 - OPEN LEVEL 930AM @ NYACK YOGA @ NYACK NY

MAY 24 2018 - GENTLE/RESTORATIVE 1130AM @ JAMIE SURYA YOGA STUDIO @ SPARKILL, NY

MAY 24 2018 - LEVEL 3 530PM  @ JAMIE SURYA YOGA STUDIO @ SPARKILL, NY

MAY 26 2018 - MEDITATION + NUMEROLOGY @ CAMP PICKLEBACK @ ELEMENTS FEST @ LAKEWOOD, PA

MAY 29  2018 - OPEN LEVEL 930AM @ THE YOGA HOUSE @ PIERMONT, NY

MAY 31 2018 - LEVEL 1/2 930AM @ THE YOGA HOUSE @ PIERMONT, NY

JUNE 5 2018 - FLOATING MEDIATION 730PM @ NYACK YOGA @ NYACK, NY

JUNE 10 2018 - OPEN LEVEL 10AM @ THE YOGA HOUSE @ PIERMONT, NY

JUNE 17 2018 - OPEN LEVEL 10AM @ THE YOGA HOUSE @ PIERMONT, NY

JUNE 24 2018 - OPEN LEVEL 10AM @ THE YOGA HOUSE @ PIERMONT, NY

JUNE 29 2018 - HAPPY HOUR YOGA 630PM @ NYACK YOGA @ NYACK, NY

JULY 13 2018 - HAPPY HOUR YOGA 630PM @ NYACK YOGA @ NYACK, NY

JULY 29 2018 - OPEN LEVEL 10AM @ THE YOGA HOUSE @ PIERMONT, NY

Nanuet_GinaTurner_08_16_0001-2.jpg